Ankomsttid

Her er tidspunktet din kohort kan innta hallen. Dette er altså det tidligste tidspunktet for når din kohort kan komme, men lagene møter for øvrig til sine egne kamptidspunkter.

Lambertseter Flerbrukshall:
Fredag: Alle inn fra kl 16:30, en kohort.
Lørdag: 
J12 inn fra kl 08:30
G13 inn fra kl 15:00
Søndag: Alle inn fra kl 08:30, en kohort

Nordstrand Arena:
Fredag: J12 inn fra kl 16:30, en kohort
Lørdag:
J12 pulje C og D inn fra kl 08:30
J13 inn fra kl 16:45
Søndag: J13 inn fra kl 08:30, en kohort

Bjørnholthallen:
Fredag:
G14 inn fra kl 16:15.
J14 inn fra kl 18:55
Lørdag:
G14 inn fra kl 08:15
J15 inn fra kl 12:40
J14 inn fra kl 17:20
Søndag:
J/G15 inn fra kl 08:15
J/G14 inn fra kl 13:50

Oppsal Arena:
Fredag: Alle inn fra kl 16:15, en kohort
Lørdag:
G-jr og G16 inn fra kl 09:15
J-jr og J16 inn fra kl 16:15
Søndag:
J-jr og J16 inn fra kl 08:45
G16 og G-jr inn fra kl 14:45