Ledige plasser i noen klasser

Vi har nå 163 påmeldte lag, men har fortsatt ledige plasser i noen klasser. Under ser du antall ledige plasser pr klasse. Førstemann til mølla! (Trykk inn på nyheten for best oversikt)

G12: 1
G13: 3
G14: 2
G15 nivå1: 2
G15 nivå 2: 3
G16 nivå 1: 3
G16 nivå 2: 4
G20: 2
--
J12 nivå 2: 1
J13 nivå 1: 3
J14 nivå 1: 2
J14 nivå 2: 1
J15 nivå 2: 1
J16 nivå 1: 6 (evnt 2 dersom nivåene slås sammen)
J20 nivå 1: Ta kontakt