Publikum

Vi har igjen tatt en avsjekk med bydelsoverlegen, så kohorter á 200 personer står.

Noen kohorter består av færre lag enn andre, så for dem vil det være mulig å ha med flere foreldre på tribunen. De lagene som kan ta med seg flere enn totalt 16 personer vil få en melding om dette innen torsdag kl. 20.00.  Hvis du/ditt lag ikke hører noe, så er det maks 16 personer (spillere/trenere/foreldre) som gjelder.